ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 20 พฤศจิกายน 2558 646
โครงการจัดซื้อรถกระบะสี่ประตู เป็นรถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ 04 พฤศจิกายน 2558 472
โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยสะอาดวัฒนา 26 ตุลาคม 2558 198
โครงการซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน 26 ตุลาคม 2558 166
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ,ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 14 ตุลาคม 2558 166
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย 14 ตุลาคม 2558 270
โครงการปรับปรุงถนนลาดย่างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ 06 ตุลาคม 2558 172
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุ 12 ลบ.ม.จำนวน 1 คัน 06 ตุลาคม 2558 371
โครงการจัดซื้อรถยนต์ 4 ประตู ไม่น้อยกว่า 2100 ซีซี จำนวน 1 คัน 06 ตุลาคม 2558 168
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถและโรงเรียนอนุบาลบึงยี่โถ 18 กันยายน 2558 81