ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 10x15 เมตร บริเวณซอยสวนอุตสาหะ 2 29 มกราคม 2559 1064
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถขนาด 5x25 และขนาด 7x7.5 และเสาธงชาติ 12 เมตร 28 มกราคม 2559 462
โครงการก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกล 14 มกราคม 2559 300
โครงการจัดซื้อที่ดิน พื้นที่จำนวน 104 ตารางวา 04 ธันวาคม 2558 1319
โครงการปรับปรุงห้องระชุมชั้น 1 04 ธันวาคม 2558 252
โครงการขยายถนน คสล. 2 ข้าง บริเวณถนนชลมาร์คพิจารณ์ 25 พฤศจิกายน 2558 510
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 20 พฤศจิกายน 2558 739
โครงการจัดซื้อรถกระบะสี่ประตู เป็นรถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ 04 พฤศจิกายน 2558 522
โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยสะอาดวัฒนา 26 ตุลาคม 2558 214
โครงการซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน 26 ตุลาคม 2558 189