ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ,ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 14 ตุลาคม 2558 189
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย 14 ตุลาคม 2558 322
โครงการปรับปรุงถนนลาดย่างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ 06 ตุลาคม 2558 185
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุ 12 ลบ.ม.จำนวน 1 คัน 06 ตุลาคม 2558 409
โครงการจัดซื้อรถยนต์ 4 ประตู ไม่น้อยกว่า 2100 ซีซี จำนวน 1 คัน 06 ตุลาคม 2558 190
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถและโรงเรียนอนุบาลบึงยี่โถ 18 กันยายน 2558 95
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 18 กันยายน 2558 113
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ(ศูนย์ที่ 1, 2, 3 และ 4) ภาคเรียนที่ 2/2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 15 กันยายน 2558 76
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดเขียนเขต ขนาด 9.00 x 22.00 เมตร หมู่ 2 15 กันยายน 2558 106
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมห้องเก็บของ 1 ห้อง บริเวณหมู่บ้านพฤกษา 9 หมู่ 2 15 กันยายน 2558 87