ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 18 กันยายน 2558 104
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ(ศูนย์ที่ 1, 2, 3 และ 4) ภาคเรียนที่ 2/2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 15 กันยายน 2558 73
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดเขียนเขต ขนาด 9.00 x 22.00 เมตร หมู่ 2 15 กันยายน 2558 100
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมห้องเก็บของ 1 ห้อง บริเวณหมู่บ้านพฤกษา 9 หมู่ 2 15 กันยายน 2558 83
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัด เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 15 กันยายน 2558 146
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 14 กันยายน 2558 83
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึกสัญญาณและติดตั้งใช้งานบริเวณชุมชนซอยอุตสาหะแยกซอยที่ 1 ถึงซอยที่ 4 08 กันยายน 2558 223
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 5,000 เล่ม 02 กันยายน 2558 155
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พร้อมห้องเก็บของ 1 ห้อง และเวที บริเวณหมู่บ้านสินทรัพย์ 2 หมู่ 3 02 กันยายน 2558 164
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนอยู่เจริญ ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์ 1 และชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง 02 กันยายน 2558 112