ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัด เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 15 กันยายน 2558 157
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 14 กันยายน 2558 91
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึกสัญญาณและติดตั้งใช้งานบริเวณชุมชนซอยอุตสาหะแยกซอยที่ 1 ถึงซอยที่ 4 08 กันยายน 2558 246
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 5,000 เล่ม 02 กันยายน 2558 157
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พร้อมห้องเก็บของ 1 ห้อง และเวที บริเวณหมู่บ้านสินทรัพย์ 2 หมู่ 3 02 กันยายน 2558 170
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนอยู่เจริญ ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์ 1 และชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง 02 กันยายน 2558 115
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงเหลี่ยม ขนาด 240 ลิตร จำนวน 100 ใบ และถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาด 200 ลิตร จำนวน 200 ใบ พร้อมพ่นตราเทศบาลเมืองบึงยี่โถและรหัสวัสดุ 26 สิงหาคม 2558 94
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 19 สิงหาคม 2558 308
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 9 คัน จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค.58 เดินทางจาก จ.ปทุมธานี-จ.กาญจนบุรี(ไป-กลับ) 07 สิงหาคม 2558 159
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย(ฟิตเนส) จำนวน 6 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบึงยี่โถ หมู่บ้านปิยวรารมย์ 27 กรกฎาคม 2558 111