ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงเหลี่ยม ขนาด 240 ลิตร จำนวน 100 ใบ และถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาด 200 ลิตร จำนวน 200 ใบ พร้อมพ่นตราเทศบาลเมืองบึงยี่โถและรหัสวัสดุ 26 สิงหาคม 2558 90
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 19 สิงหาคม 2558 286
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 9 คัน จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค.58 เดินทางจาก จ.ปทุมธานี-จ.กาญจนบุรี(ไป-กลับ) 07 สิงหาคม 2558 155
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย(ฟิตเนส) จำนวน 6 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบึงยี่โถ หมู่บ้านปิยวรารมย์ 27 กรกฎาคม 2558 106
ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบึงยี่โถ บริเวณสโมสรหมู่บ้านสถาพร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 กรกฎาคม 2558 126
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 180 เมตร 13 กรกฎาคม 2558 408
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV 12 ตัว พร้อมติดตั้งใน 2 ชุมชน 09 กรกฎาคม 2558 3246
ประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งทิศใต้ หมู่ 1 และหมู่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02 กรกฎาคม 2558 144
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และติดตั้งสายนำสัญญาณทุกส่วนราชการในสำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 30 มิถุนายน 2558 82
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการติดตั้งเสียงตามสาย จำนวน 3 ชุมชน และจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุมชน 30 มิถุนายน 2558 454