ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อต้นยางนา พร้อมปลูกบริเวณหน้ากำแพงกั้นน้ำเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 30 มิถุนายน 2558 137
ประกาศสอบราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 04 มิถุนายน 2558 122
ประกาศสอบราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส จำนวน 7 ชิ้น 04 มิถุนายน 2558 118
ประกาศสอบราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ไปจังหวัดระยอง จังหวัดตราด 03 มิถุนายน 2558 135
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง 9 คัน ไปจังหวัดกาญจนบุรี 14 พฤษภาคม 2558 210
สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในชุมชน จำนวน 9 ชุมชน 22 เมษายน 2558 460
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 22 เมษายน 2558 271
สอบราคาจ้างโครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ 5 ประเภท สถานีอนามัยบึงยี่โถ 01 เมษายน 2558 275
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น 01 เมษายน 2558 245
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง 01 เมษายน 2558 180