ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบึงยี่โถ บริเวณสโมสรหมู่บ้านสถาพร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 กรกฎาคม 2558 129
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 180 เมตร 13 กรกฎาคม 2558 443
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV 12 ตัว พร้อมติดตั้งใน 2 ชุมชน 09 กรกฎาคม 2558 3985
ประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งทิศใต้ หมู่ 1 และหมู่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02 กรกฎาคม 2558 148
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และติดตั้งสายนำสัญญาณทุกส่วนราชการในสำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 30 มิถุนายน 2558 86
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการติดตั้งเสียงตามสาย จำนวน 3 ชุมชน และจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุมชน 30 มิถุนายน 2558 546
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อต้นยางนา พร้อมปลูกบริเวณหน้ากำแพงกั้นน้ำเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 30 มิถุนายน 2558 141
ประกาศสอบราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 04 มิถุนายน 2558 133
ประกาศสอบราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส จำนวน 7 ชิ้น 04 มิถุนายน 2558 133
ประกาศสอบราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ไปจังหวัดระยอง จังหวัดตราด 03 มิถุนายน 2558 151