ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง 9 คัน ไปจังหวัดกาญจนบุรี 14 พฤษภาคม 2558 214
สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในชุมชน จำนวน 9 ชุมชน 22 เมษายน 2558 508
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 22 เมษายน 2558 282
สอบราคาจ้างโครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ 5 ประเภท สถานีอนามัยบึงยี่โถ 01 เมษายน 2558 300
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น 01 เมษายน 2558 256
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง 01 เมษายน 2558 190
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงทางเท้า คสล.ชุมชนซอยวัดเขียนเขต 30 มีนาคม 2558 197
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมติดตั้งโคมไฟสนาม 10 ชุด ชุมชนสินทรัพย์ 1 25 มีนาคม 2558 200
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมติดรั้วเหล็กด้านริมคลองบริเวณสนามเด็กเล่นชุมชนวัดเขียนเขต 25 มีนาคม 2558 142
สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) 20 มีนาคม 2558 195