ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 48 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน 03 ตุลาคม 2557 147
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 12 กันยายน 2557 204
สอบราคาจ้างโครงการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 12 กันยายน 2557 69
สอบราคาจ้างโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย 12 กันยายน 2557 174
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 12 กันยายน 2557 121
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินภายในอาคารสำนักงาน 12 กันยายน 2557 91
สอบราคาซื้อระบบบัตรคิวงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน 04 กันยายน 2557 357
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะบริเวณถนนสุสวาท 04 กันยายน 2557 193
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องพักคอย 04 กันยายน 2557 243
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 22 สิงหาคม 2557 136