ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 12 กันยายน 2557 132
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินภายในอาคารสำนักงาน 12 กันยายน 2557 104
สอบราคาซื้อระบบบัตรคิวงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน 04 กันยายน 2557 423
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะบริเวณถนนสุสวาท 04 กันยายน 2557 206
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องพักคอย 04 กันยายน 2557 262
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 22 สิงหาคม 2557 146
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 22 สิงหาคม 2557 166
สอบราคาจ้างโครงการจัดทำสนามเปตอง จำนวน 4 สนาม 22 สิงหาคม 2557 177
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำเปลี่ยนจากฝา คสล.เป็นฝาเหล็กท่อบริเวณซอยสะอาดวัฒนา 14 สิงหาคม 2557 69
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงตามสาย จำนวน 5 ชุมชน 14 สิงหาคม 2557 149