โครงการจ้างออกแบบอาคาร คสล.3 ชั้น เป็นอาคารสันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ พร้อมตกแต่งภายใน บริเวณที่ราชพัสดุคลอง4

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560