ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [27 ก.ย.59]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

Cover Tedsabunyut2560

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559