ประกาศเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เรื่อง การติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณถนนสาธารณะ[3 เม.ย.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560

นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ