ประกาศ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าว จังหวัดปทุมธานี[ณ วันที่ 11 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี