รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 20 ตุลาคม 2559

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558

ให้เรตสมาชิก

ปก รายงานผลการปฏบตงานประจำป 2558 รปนายกฯ - Copy

 

อ่านรายละเอียด และดาว์นโหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่...[Download 33.65 MB]

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 (ด้านการคลัง)

ให้เรตสมาชิก

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557

ให้เรตสมาชิก

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ       Download 37.7 MB

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2556

ให้เรตสมาชิก

ปีงบ 2556