สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

image-JudJang

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2560

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน

ให้เรตสมาชิก

30 เมษายน  2560

วรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2559

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 31 ตุลาคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน

ให้เรตสมาชิก

17 ตุลาคม 2559

หมวดหมู่รอง