ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ(วัดมูลจินดาราม)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 วัดมูลจินดาราม 

ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ(วัดมูลจินดาราม)  เดิมใช้ชื่อว่า  "ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 วัดมูลจินดาราม" และได้เปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบัน เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทำให้ในปีนี้เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จะมีศูนย์บริการทางการแพทย์รวม 2 แห่ง คือ "ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ(วัดมูลจินดาราม)" และ "ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ" แห่งแรก ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยหลังวัดเขียนเขต หมู่ที่ 2 ตำบลบึงยี่โถ

ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ(วัดมูลจินดาราม) ตั้งอยู่บริเวณลานพระยืน วัดมูลจินดาราม ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 5 หมู่ที่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อยู่ถัดเข้าไปจากโรงเรียนวัดมูลจินดาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ/โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ ศูนย์วัดมูลจินดาราม

ให้บริการ

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยพยาบาลเวชปฏิบัติ  ให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คลินิกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ฉีดวัคซีนเด็ก) ทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.

คลินิกทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน) เปิดให้บริการ

     - วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โดยต้องนัดหมายล่วงหน้าด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์ (ยกเว้นถอนฟัน ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 2577 3171 - 2

หมายเหตุ  ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ กรุณานำหลักฐานที่ทางราชการออกให้ (บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูจิบัตร) แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษาก่อนทุกครั้ง

ดำเนินงานและบริหารงานโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 วัดมูลจินดาราม

 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 วัดมูลจินดาราม

แผนที่ตั้ง

From Address:
or Map