นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ยกระดับการให้บริการประชาชนในพื้นที่

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ยกระดับการให้บริการประชาชนในพื้นที่

     วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั้ง 3 เขต นายนาวีกร บุญตาระวะ รักษาราชการ ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เปิดให้บริการรับสมัครสมาชิก "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ" เป็นวันแรก ณ บริเวณสโมสรหมู่บ้านฟ้ารังสิต หมู่ที่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

     โดยมีผู้สูงอายุทั้งในเขตและนอกเขต และผู้ที่สนใจมาสมัครเป็นสมาชิก จำนวนมาก พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การรำไม้พลอง การเต้นลีลาส การเต้นบาสโลป รำไท่เก๊ก เต้นแอโรบิค ไลน์แด๊นซ์ ออกกำลังกายที่ห้องฟิตเนส ฝึกการออกเสียงที่ห้องคาราโอเกะ นอกจากนี้ภายในศูนย์ฯ ยังมีส่วนให้บริการอื่น ๆ อีก เช่น ห้องอบซาวน่า ห้องสตรีม ห้องปฏิบัติธรรม ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ต ห้องนวดแผนไทย ลานเปตอง สระว่ายน้ำ และห้องปฐมพยาบาล

      ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพรพิมล ธรรมสาร อดีต ส.ส.ปทุมธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลบึงยี่โถ ทั้ง 4 หมู่ ผู้นำชุมชนต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดทำการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองบึงยี่โถในวันนี้

      เปิดรับสมัครสมาชิกทุก ๆ วันทำการ (อังคาร - อาทิตย์) หยุดวันจันทร์ ณ ที่ทำการศูนย์ฯ นี้ ท่านใดที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก เทศบาลเมืองบึงยี่โถโดยท่านนายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ มีความยินดีต้อนรับสมาชิกทุก ๆ ท่านครับ เพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ฯ

 

       สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุในเขตตำบลบึงยี่โถอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ จาก พ.ศ.2544 ในขณะนั้นเป็น อบต.ต้องจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 366 ราย ปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ต้องจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเป็นจำนวน 2,600 กว่าราย

 

       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน อาทิ รำไม้พลอง การเต้นแอโรบิค โยคะ ลีลาส เป็นต้น

 

       เมื่อปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และอาจารย์ผู้ควบคุมได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนและผู้สูงอายุในพื้นที่เกี่ยวกับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ จึงได้มีแนวคิดจัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต" ขึ้นมาในเขตเทศบาล เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแห่งแรกของเทศบาลเมืองบึงยี่โถที่หมู่บ้านฟ้ารังสิต คลอง 3

 

       เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้น โดยเน้นการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพเป็นหลัก

 

       ภายในศูนย์ประกอบด้วยกิจกรรมอย่างหลากหลายและครบวงจร เน้นการดูแลในรูปแบบองค์รวมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ อาทิ กิจกรรมด้านสุขภาพอย่างโยคะ ไทเก๊ก ลีลาศ ฟิตเนส แอโรบิค เปตอง ว่ายน้ำ นวดแผนไทย อบซาวน่า หรือกิจกรรมสร้างความบันเทิงผ่อนคลายจิตใจอย่างเช่น การฝึกออกเสียงร้องเพลงคาราโอเกะ  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เช่น การเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การฝึกอาชีพระยะสั้น รวมถึงการปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีจิตใจที่สงบ แจ่มใส ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นได้จัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วนและอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด นอกเหนือจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพฟรีทุก ๆ 3 เดือน โดยทีมงานแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาล

 

      จึงถือได้ว่าเป็นความร่วมมือของคนภายในชุมชน หน่วยงานมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ที่ร่วมกันพัฒนาสโมสรกลางหมู่บ้านที่ทรุดโทรม ปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครบวงจร สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในอนาคตเทศบาลเมืองบึงยี่โถจะมีการขยายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั้ง 4 หมู่ ของตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

กิจกรรมภายในศูนย์ฯ

         เต้นแอโรบิค โยคะ ไท้เก๊ก ฤาษีดัดตน ฟิตเนส รำไม้พลอง ไลน์แดนซ์ เต้นบาสโลป กีฬาเปตอง หมากรุก ห้องฝึกการออกเสียง(คาราโอเกะ) ห้องอบซาวน่า ห้องสตรีม ห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

วัน - เวลาเปิดทำการ

         วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 20.00 น.
         หยุด วันจันทร์

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก

       1. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ
       2. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  1  ฉบับ
       3. ใบสมัครสมาชิกศูนย์ฯ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างของบทความนี้ หรือรับที่ศูนย์ฯ)

 

590314-Rakha

ประเภทสมาชิก และอัตราค่าสมาชิก

       1. ประเภทสามัญ  ได้แก่ ผู้สุงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบึงยี่โถ เท่านั้น
                     ค่าสมัครแรกเข้า  100  บาท
                     ค่าสมาชิกรายปี   200  บาท    
                   
       2. ประเภทวิสามัญ มี 5 ประเภทย่อย คือ

           (1) เด็กและเยาวชน ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบึงยี่โถ
                     ค่าสมัครแรกเข้า  100  บาท
                     ค่าสมาชิกรายปี   200  บาท  

           (2) ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 59 ปี และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบึงยี่โถ
                     ค่าสมัครแรกเข้า  200  บาท
                     ค่าสมาชิกรายปี   400  บาท   

           (3) ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตตำบลบึงยี่โถ
                     ค่าสมัครแรกเข้า  200  บาท
                     ค่าสมาชิกรายปี   400  บาท

           (4) ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (นอกเขต)
                     ค่าสมัครแรกเข้า  200  บาท
                     ค่าสมาชิกรายปี   400  บาท 

           (5) ผู้ที่มีอายุ 18 - 59 ปี (นอกเขต)
                     ค่าสมัครแรกเข้า  200  บาท
                     ค่าสมาชิกรายปี   800  บาท  


อัตราค่าใช้บริการที่ต้องชำระเพิ่มเติมเมื่อมาใช้บริการ(สำหรับสมาชิก)

       1. สระว่ายน้ำ อายุต่ำกว่า 18 ปี   ค่าใช้บริการครั้งละ    20  บาท
       2. สระว่ายน้ำ อายุ 18 ปีขึ้นไป    ค่าใช้บริการครั้งละ    40  บาท
       3. ห้องสตรีมและห้องอบซาวน่า   ค่าใช้บริการครั้งละ    50  บาท
       4. นวดแผนไทย                    ค่าบริการชั่วโมงละ  150  บาท

ค่าใช้บริการสระว่ายน้ำ กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกศูนย์ฯ
 
       เด็ก       ค่าใช้บริการครั้งละ  30  บาท
        ผู้ใหญ่    ค่าใช้บริการครั้งละ  50  บาท


สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ศูนย์บ้านฟ้ารังสิต) โทร. 02-5776605

Map-แผนทศนยพฒนาคณภาพชวตผสงอายบานฟารงสต