ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร ศูนย์ที่ 3 ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เปิดให้บริการแล้ว สนใจสมัครสมาชิกโทร.02-5499323

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ภายใต้การบริหารงานโดย "นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" ให้ความห่วงใยและใส่ใจในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยพร้อมเปิดให้บริการ "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร" ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุศูนย์ที่ 3 ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ต่อจากศูนย์บ้านฟ้ารังสิต และศูนย์หมู่บ้านปิยวรารมย์ 

โดยศูนย์นี้ตั้งอยู่ใน "หมู่บ้านสถาพร" ซอย 16 (เลี้ยวขวาตรงป้อมยามหมายเลข 2) ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 4 หมู่ที่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (หมู่บ้านอยู่ติดกับห้างเทสโก้โลตัส คลอง 4) เปิดรับสมาชิกใหม่ทุกเพศ ทุกวัยมาใช้บริการและร่วมกิจกรรมในศูนย์

สนใจสมัครสมาชิก โทร. 02-5499323

 

นวดแผนไทย ศูนย์สถาพร

 

กิจกรรมการให้บริการ

- ห้องฟิตเนส สระว่ายน้ำ อบซาวน่า ห้องคาราโอเกะ สอนคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงอายุ ห้องนวดแผนไทย

- สอนเต้นลีลาส เต้นบาสโลป โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสมาชิก

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

อัตราค่าสมัครและค่าสมาชิก   

    โดยเราแบ่งสมาชิกออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน มีอัตราค่าสมัครและค่าสมาชิก ดังนี้

     สมาชิกสามัญ

          คุณสมบัติ อายุ 60 ปีขึ้นไป และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลบึงยี่โถ 

          ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า 100 บาท+ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท

     สมาชิกวิสามัญ 1

           คุณสมบัติ อายุ 18 - 59 ปี และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลบึงยี่โถ

           ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า 200 บาท+ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาท  

     สมาชิกวิสามัญ 2 

           คุณสมบัติ อายุ 60 ปีขึ้นไป มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนอกเขตตำบลบึงยี่โถ 

           ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า 200 บาท+ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาท  

     สมาชิกวิสามัญ 3 

           คุณสมบัติ อายุต่ำกว่า 18 ปี และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลบึงยี่โถ 

           ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า 100 บาท+ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท 

     สมาชิกวิสามัญ 4 

           คุณสมบัติ อายุต่ำกว่า 18 ปี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนอกเขตตำบลบึงยี่โถ 

           ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า 200 บาท+ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาท 

     สมาชิกวิสามัญ 5 

           คุณสมบัติ อายุ 18 - 59 ปี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนอกเขตตำบลบึงยี่โถ 

           ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า 200 บาท+ค่าธรรมเนียมรายปี 800 บาท   

 

 

 

 

 

แผนที่ที่ตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร

From Address:
or Map