ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ 1 วัดมูลจินดาราม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 1 วัดมูลจินดาราม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ 1 วัดมูลจินดาราม

ตั้งอยู่บริเวณลานพระยืน วัดมูลจินดาราม ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 5 หมู่ที่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดกับโรงเรียนวัดมูลจินดาราม
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2904 1575

- มีห้องเรียน             จำนวน   2 ห้องเรียน

- มีเด็กนักเรียน          จำนวน  35 คน

- มีผู้ดูแลเด็กเล็ก        จำนวน   2 คน

- มีผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก  จำนวน  1  คน