ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ 2 วัดเขียนเขต

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 2 วัดเขียนเขต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ 2 วัดเขียนเขต

ตั้งอยู่ในซอยวัดเขียนเขต ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 3 หมู่ที่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ใช้ทางเข้าเดียวกับโรงเรียนวัดเขียนเขต

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2533 1443

มีห้องเรียน จำนวน 1 ห้อง รับเด็กได้ประมาณ 40 คน มีผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก และแม่บ้าน อย่างละ 1 คน