ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ 3 หมู่บ้านฟ้ารังสิต

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ 3 หมู่บ้านฟ้ารังสิต

ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านฟ้ารังสิต ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 4 หมู่ที่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2577 3036

มีห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง มีเด็กนักเรียนประมาณ 50 คน มีผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก อย่างละ 2 คน และมีแม่บ้าน จำนวน 1 คน