ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ 4 หมู่บ้านอยู่เจริญ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ 4 หมู่บ้านอยู่เจริญ

ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอยู่เจริญ 1 (ระหว่างซอย 6 และ 7) ถ.พระองค์เจ้าสาย หมู่ที่ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2152 2370

มีห้องเรียน จำนวน 2 ห้องเรียน มีเด็กนักเรียน ประมาณ 40 คน

มีผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก อย่างละ 2 คน

มีแม่บ้าน จำนวน 1 คน


 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ 4 หมู่บ้านอยู่เจริญ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ 4 หมู่บ้านอยู่เจริญ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ 4 หมู่บ้านอยู่เจริญ