แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 15 ตุลาคม  2558

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)

วันที่ 7 กันยายน 2558

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 22 ตุลาคม 2557

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

วันที่ 7 ตุลาคม 2556