โครงการร้านหัวใจ STRONG products online in the City by บึงยี่โถ

Otop Head

คำอธิบายรหัสสินค้า
B   = Bag
MB = Mini Bag
C   = ควิลท์
MC = Mini ควิลท์
MY = เสื้อมัดย้อม
MS = เสื้อยืดกัดสี 

SB = สบู่สมุนไพรสีธรรมชาติ


รหัส B 0001 กระเป๋าถักเชือกร่ม

B0001

ติดต่อสั่งซื้อ โทร.02-5776605
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต

อ่านเพิ่มเติม...

รหัส B 0002 กระเป๋าถักเชือกร่ม

B0002

ติดต่อสั่งซื้อ โทร.02-5776605
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต

อ่านเพิ่มเติม...

รหัส B 0005 กระเป๋าถักเชือกร่ม

B0005

ติดต่อสั่งซื้อ โทร.02-5776605
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต

อ่านเพิ่มเติม...

รหัส MB 0001 กระเป๋าถักเชือกร่ม

MB0001

ติดต่อสั่งซื้อ โทร.02-5776605
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต

อ่านเพิ่มเติม...

รหัส B 0003 กระเป๋าถักเชือกร่ม

B0003

ติดต่อสั่งซื้อ โทร.02-5776605
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต

อ่านเพิ่มเติม...

รหัส B 0006 กระเป๋าถักเชือกร่ม

B0006

ติดต่อสั่งซื้อ โทร.02-5776605
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต

อ่านเพิ่มเติม...

รหัส C 0001 กระเป๋าผ้าควิลท์

C00001

ติดต่อสั่งซื้อ โทร.02-5499323
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร

อ่านเพิ่มเติม...

รหัส B 0004 กระเป๋าถักเชือกร่ม

B0004

ติดต่อสั่งซื้อ โทร.02-5776605
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต

อ่านเพิ่มเติม...

รหัส B 0007 กระเป๋าถักเชือกร่ม

B0007

ติดต่อสั่งซื้อ โทร.02-5776605
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต

อ่านเพิ่มเติม...

รหัส C 0002 กระเป๋าผ้าควิลท์

C00002

ติดต่อสั่งซื้อ โทร.02-5499323
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต