โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ(แผนผังองค์กร-Organization Chart)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

แผนผังองค์กร เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 


 

ทำเนียบคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ