โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 1 หมู่บ้านฟ้ารังสิต

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 1 หมู่บ้านฟ้ารังสิต

ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านฟ้ารังสิต คลอง 4
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เบอรโทรศัพท์ 0 2577 5989

 

  จำนวนห้องเรียน จำนวนเด็ก จำนวนครู/ครูผู้ช่วย/แม่บ้าน
ระดับอนุบาล 1 2 53 2 / 1 / 2
ระดับอนุบาล 2
2 53