โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 2 วัดมูลจินดาราม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 2 วัดมูลจินดาราม

ตั้งอยู่บริเวณลานพระยืน วัดมูลจินดาราม คลอง 5 ถ.รังสิต-นครนายก หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ติดกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 วัดมูลจินดาราม

สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  0 2904 1575

  จำนวนห้องเรียน จำนวนเด็ก จำนวนครู/ครูผู้ช่วย/แม่บ้าน
ระดับอนุบาล 1 1 34 1 / 1 / 1
ระดับอนุบาล 2
1 22