โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 3 วัดเขียนเขต

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 3 วัดเขียนเขต

ตั้งอยู่ภายในรั้วโรงเรียนมัธยมวัดเขียนเขต เป็นอาคารเดียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดเขียนเขต)

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

โทร. 0 2533 1443

 

 

  จำนวนห้องเรียน จำนวนเด็ก จำนวนครู/ครูผู้ช่วย/แม่บ้าน
ระดับอนุบาล 1 1 33 4 / - / -
ระดับอนุบาล 2
1 20