ภาพกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554 ของ ร.ร.อนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบึงยี่โถ ศูนย์วัดเขียนเขต                ภาพการจัดกิจกรรมโครงการวันแม่ชาติ จัดโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ ศูนย์ 2 และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 3 (วัดเขียนเขต) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 นายธวัชชัย เทอดเกียรติ รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงยี่โถ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีการทำบุญตักบาตร ประธานเปิดกล่าวงาน การแสดงรำอวยพรของเด็กนักเรียนและเต้นประกอบเพลง หลังจากนั้นมีการมอบใบประกาศรางวัลชนะเลิศการประกวดระบายสี และการประกวดคัดลายมือให้กับเด็กนักเรียน


หน้าหลัก  |  หน้ากิจกรรม | กลับขึ้นด้านบน